Berättarröst

Hör exempel på Nils Östergrens berättarröst

Här finns berättarröst-exempel från dokumentärprogram för bio och TV samt ett prov på Nils Östergren som ”storyteller” i reklam. Fler exempel på en berättande voiceover finns i explainer-videor, how-to-filmer och utbildnings-videor i denna playlist på Youtube.

Berättaren i en biograf- och TV-dokumentär – ”EVA- en lyckost”


Dokumentär med bio- DVD- och TV-premiär under 2017 om artisten Eva Eastwood av Matz Eklund – Filmdirekt (utdrag).

Berättarrösten i en dokumentär-serie i Sveriges Television – ”Hundspann genom fjällen”


Utdrag ur TV-dokumentär i tre delar av ROADRUNNER 2016.
 

 Berättar-stilen används ibland i reklam

Nils Östergrens studio är fullt utrustad för att med högsta ljudkvalitet spela in en berättarröst synkroniserad med film. Beställaren kan dessutom kopplas upp till studion via telefon, Skype, Zoom, SourceConnect el dyl för att lyssna till och regissera under inspelningsarbetet.

Inspelade avsnitt kan spelas upp under online-sessionen och/eller överföras till beställaren i realtid via Dropbox eller annan molntjänst. Inläsningarna kan inte bara levereras som ljudfiler synkade till bild, de kan också mixas med andra ljudfiler (musik, intervjuer et c) och exporteras tillsammans med filmen till en färdig arbetskopia (dock ej grading, undertexter o dyl).