Löfte & Villkor

  • Fokus är att överträffa mål och avsikt med den inspelning du beställer.
  • Din publik ska stanna upp, lyssna, känna, lära och handla som du vill.
  • När du betalar ska du ha fått högre kvalitet och bättre service än du förväntade dig.

Helt nöjd-garanti: Inom fem arbetsdagar från leverans gör jag kostnadsfritt om en inspelning tills du blir nöjd med hur den låter. Så enkelt är det så länge du inte ändrar beställningen radikalt (se Villkor nedan).

Sekretess: Du är garanterad tystnadsplikt om projektdetaljer som inte redan är allmänt kända.

Mina garantier och att du blir belåten förutsätter att jag får tydliga regianvisningar och följande information om inspelningen (besvara detta urval av frågorna när du beställer offert/prisförslag):

• Hur många ord finns det i manuskriptet?
• Hur ska ev. ovanliga ord/namn uttalas?
• Vad är slutprodukten (i vad kommer inspelningen att användas)? *
• Var kommer inspelningen att publiceras/användas? *
• Hur länge kommer inspelningen att användas / publiceras? *
• Vilken exponering/räckvidd väntas inspelningen få?
• Vem är slutkunden?
• Ska inspelningen synkroniseras med tidskoder i manuskriptet?
• Ska inspelningen synkroniseras med läpprörelser?
• Ska inspelningen delas upp i flera individuellt namngivna filer? Hur många?
• I vilket format ska inspelningen levereras?
• Ska inspelningen processas och mastras för direkt publicering?
• Vilken person/organisation och fysisk adress ska skrivas på fakturan?
• Vilket person- eller organisations-nummer ska skrivas på fakturan?
• Momsregistreringsnummer?
• Om detta är ett stort projekt och detta är vårt första samarbete, kan du överväga en delbetalning i förväg, till exempel 50% vid leverans av 50%?
• Deadline?

* Observera att beställaren/fakturabetalaren ansvarar för att en överenskommelse om användning/nyttjanderätt efterlevs.

Nils Östergren är en av WoVOs 500 grundare - en ideell, icke vinstdrivande, medlemsdriven, internationell branschorganisation för speakers.

Som en av de 500 grundarna av The World-Voices Organization följer jag den affärskod (Best Practices for Voice Actors) som branschorganisationen har antagit.

070 55 99 080  

Skype: nils.ostergren

Nils.Ostergren@NilsOstergren.com

Prisförhandling

Den grundläggande prissättningen förklaras på startsidan. Dina uppgifter om när, var och hur en inspelning ska användas blir ofta de tyngst vägande faktorerna i en prisförhandling. Och ibland blir priset för användningen högt:

Under den tid en inspelning för en uppdragsgivare är publik blir min möjlighet att arbeta för uppdragsgivarens konkurrenter och liknande varumärken begränsad.

Speakerröstens arbete används i regel för att generera värde – vanligen betydligt större än priset för talinspelningen. Köparens möjlighet att realisera det värdet ökar med varje lyssnare. Därför säljer speakerrösten i första hand en användninglicens.

Villkor 2022-04-27

Vi diskuterar vanligen projektet via e-post. Mejlen blir vår bindande och sekretessbelagda överenskommelse om t ex användning/nyttjanderätt, leveranstid, betalningsvillkor, filformat, klippning, filtrering mm.

Den totala ersättningen består av en Produktionsavgift (Studiohyra, Sessionsavgift, Ordavgift, ev Extratjänster) och en Användningsavgift (nyttjanderättsavgift för exponeringen av ljudet).

Godkännande och nyinspelningar

Om inte annat har överenskommits och beställaren inte har hört av sig inom fem (5) arbetsdagar efter att en beställning har levererats, är leveransen godkänd och klar att fakturera.

En beställning av en ny inspelning av original-manuskriptet på grund av hur den föregående inspelningen låter utförs utan kostnad inom de fem arbetsdagar som nämns ovan. Fem arbetsdagar efter leverans debiteras upp till 50% av produktionskostnaden.

En beställning av en ny inspelning på grund ändringar i eller tillägg till original-manuskriptet och/eller ändrade stil- eller uttals-instruktioner debiteras från första leveransdag med upp till 50% av produktionsavgifterna.

10 arbetsdagar efter leverans betraktas nyinspelningar som ett nytt projekt.

Nyttjande

Beställaren/fakturabetalaren ansvarar för att en överenskommelse om användning/nyttjanderätt efterlevs.

Perioden för Nyttjanderätten beräknas från första användningsdatum (first air date). Om första användningsdatum inte är överenskommet gäller fakturans datum. Mot extra ersättning kan Nyttjanderätten

  • förlängas i tid
  • utökas till att omfatta ytterligare media
  • utökas så att delar av det levererade ljudmaterialet omarbetas och/eller förkortas för användning i en annan form än ursprungligen avtalat.

Nyttjanderätt kan mot extra ersättning erhållas för alltid och i alla media – ”buy-out in perpetuity”.

Säljaren kan med en uppsägningstid om 6 månader, säga upp rätten till förlängning och/eller utvidgning av Nyttjanderätten.

All rätt till förlängning och utvidgning löper ut fem år efter första användningsdatum av det levererade ljudmaterialet, såvida inte annat har avtalats.

Övrigt

Tvister ska slutligt avgöras enligt svensk lag vid allmän domstol.

Betalning senast 30 dagar efter fakturadatum.