Löfte & Villkor

  • Fokus är att överträffa mål och avsikt med den inspelning du beställer.
  • Din publik ska stanna upp, lyssna, känna, lära och handla som du vill.
  • När du betalar ska du ha fått högre kvalitet och bättre service än du förväntade dig.

Helt nöjd-garanti: Jag gör om inspelningen tills du blir nöjd med hur den låter. Så enkelt är det så länge du inte ändrar beställningen radikalt (se Villkor nedan).

Sekretess: Du är garanterad tystnadsplikt om projektdetaljer som inte redan är allmänt kända.

Mina garantier och att du blir belåten förutsätter att jag får tydliga regianvisningar och följande information om inspelningen (besvara detta urval av frågorna när du beställer offert/prisförslag):

• Hur många ord finns det i manuskriptet?
• Hur ska ev. ovanliga ord/namn uttalas?
• Vad är slutprodukten (i vad kommer inspelningen att användas)? *
• Var kommer inspelningen att publiceras/användas? *
• Hur länge kommer inspelningen att användas / publiceras? *
• Vilken exponering/räckvidd väntas inspelningen få?
• Vem är slutkunden?
• Ska inspelningen synkroniseras med tidskoder i manuskriptet?
• Ska inspelningen synkroniseras med läpprörelser?
• Ska inspelningen delas upp i flera individuellt namngivna filer? Hur många?
• I vilket format ska inspelningen levereras?
• Ska inspelningen processas och mastras för direkt publicering?
• Vilken person/organisation och fysisk adress ska skrivas på fakturan?
• Vilket person- eller organisations-nummer ska skrivas på fakturan?
• Momsregistreringsnummer?
• Om detta är ett stort projekt och detta är vårt första samarbete, kan du överväga en delbetalning i förväg, till exempel 50% vid leverans av 50%?
• Deadline?

* Observera att beställaren ansvar gemensamt med slutkunden för användningen.

Nils Östergren är medlem i WoVO - en ideell, icke vinstdrivande, medlemsdriven, internationell branschorganisation för speakers.Som professionell medlem i The World-Voices Organization följer jag den affärskod (Best Practices for Voice Actors) som branschorganisationen har antagit.

070 55 99 080  Skype  Nils.Ostergren@NilsOstergren.com

Prisförhandling

Den grundläggande prissättningen förklaras på startsidan. Dina uppgifter om när, var och hur en inspelning ska användas blir ofta de tyngst vägande faktorerna i en prisförhandling. Och ibland blir priset för användningen högt:

Under den tid en inspelning för en uppdragsgivare är publik kan min möjlighet att arbeta för uppdragsgivarens konkurrenter vara begränsad.

Speakerröstens arbete används i regel för att generera värde – vanligen betydligt större än priset för talinspelningen. Köparens möjlighet att realisera det värdet ökar med varje lyssnare. Därför säljer speakerrösten i första hand en användninglicens.

Villkor – 7 November 2017

Vi diskuterar vanligen projektet via e-post. Mejlen blir vår bindande och sekretessbelagda överenskommelse om t ex användning, leveranstid, betalningsvillkor, filformat, klippning, filtrering mm.

Ett inspelningsprojekt ska anses vara godkänt och klart att fakturera fem (5) arbetsdagar efter den första kompletta leveransen av en ljudfil/ljudfiler, om inte beställaren meddelat något annat.

En beställning av en ny inspelning av original-manuskriptet på grund av hur den föregående inspelningen låter utförs utan kostnad inom de fem arbetsdagar som nämns ovan.

En beställning av en ny inspelning på grund ändringar i original-manuskriptet och/eller ändrade uttals-instruktioner debiteras med 50% av Sessions- och Ordavgiften.

Den totala ersättningen består flera delar: Sessionsavgift, Ordavgift, ev Extratjänster och en Användningsavgift (nyttjande).

Du delar ansvaret med slutkunden för att nyttjanderätten inte överskrids, om den är beställd av och betalad genom dig.

Perioden för Nyttjanderätten beräknas från första användningsdatum. Du/slutkunden kan mot extra ersättning:

  • förlänga Nyttjanderätten
  • utöka Nyttjanderätten till att omfatta ytterligare media
  • utöka Nyttjanderätten så att delar av det levererade ljudmaterialet “bryts ut” och används i en annan form eller media än ursprungligen avtalat.

Du/slutkunden kan mot extra ersättning erhålla Nyttjanderätt för alltid och i alla media – “buy-out in perpetuity”.

Jag förbehåller mig rätten att med en uppsägningstid om 6 månader, säga rätten till förlängning och utvidgning. 

All rätt till förlängning och utvidgning löper ut fem år efter första användningsdatum av det levererade ljudmaterialet, såvida inte annat har avtalats.

Tvister ska slutligt avgöras enligt svensk lag vid allmän domstol.

Betalning senast 30 dagar efter fakturadatum.

MANLIG SVENSK VOICEOVER | MALE SWEDISH VOICEOVER