Beställ en of­fert el­ler en tal­in­spel­ning så här

Inget krångel: Skicka ett mejl med uppgifter om produktionen och få en snabb-bedömning – ett pris ”mellan tummen och pekfingret”.

070 55 99 080  

Skype 

Nils.Ostergren@NilsOstergren.com

Tre grundläggande frågor behöver dock besvaras för att ett ungefärligt pris ska kunna beräknas:

  1. Hur många ord finns i manuskriptet?
  2. När, var och hur ska inspelningen användas/publiceras?
  3. Vilken är beställarens fysiska adress och person- eller organisation-/moms-registreringsnummer?

    Och vill du ha en specialgjord demo kostnadsfritt behöver jag självfallet ett manus samt så mycket info om målgruppen som möjligt, till exempel ålder, kön, plats och intressen.

Ett exakt pris kräver att jag får exakta uppgifter – i alla fall om du vill ha en formellt gällande offert. Så kopiera gärna frågorna nedan till ett mejl och besvara så många av dem som möjligt.

Frågor

(Bortse från frågor som inte är relevanta för ditt projekt.)

Talinspelningens användning

•  Vem är slutkunden?
•  Vad är slutprodukten (i vad kommer inspelningen att användas)? *
•  Var kommer inspelningen att publiceras/användas? *
•  Hur länge kommer inspelningen att användas / publiceras? *
• Vilken exponering/räckvidd väntas inspelningen få?
* Beställaren ansvarar gemensamt med ev. slutkund för användningen.

Inspelningens utförande

• Hur många ord finns det i manuskriptet?
• Innehåller manus ovanligt många ”svåra” ord, t ex medicinska termer?
• Medföljer uttalsinstruktioner av ovanliga namn och termer?
• Behöver inläsningen synkroniseras med tidskoder i manuskriptet?
• Behöver inläsningen synkroniseras med läpprörelser?
• Behöver inspelningen delas upp i flera individuellt namngivna filer? Hur många?
• I vilket ljudfil-format ska inspelningen levereras?
• Behöver den levererade inspelningen vara processad och mastrad för direkt publicering?
• Önskat leveransdatum?
• Vilken person och fysiska adress ska skrivas på fakturan?

Kriterier för urval

• Hur ska jag planera utförandet av ditt projekt, sätta ett pris på det och formulera ett erbjudande som uppfyller din målsättning och överträffar dina förväntningar?

Svaret blir enkelt om jag vet vad du prioriterar vid valet av speaker-leverantör.  Välj helt enkelt några av följande kriterier (eller ange egna) och skriv det viktigaste först:

– Pris
– Snabb inspelning och leverans
– Lyssna och regissera inspelningen online
– Antal stil-versioner av inspelningen att välja från
– Antal nyinspelningar i efterhand pga manusändringar
– Rättigheter för användning så länge som möjligt
– Rättigheter för användning i så många medier som möjligt

Förskott över 20.000

• Kan du överväga en delbetalning, till exempel 50% vid leverans av 50% om detta är ett stort (> 20.000 kronor) projekt och detta är vårt första samarbete?

En offert är giltig i en (1) månad.

Se köpvillkoren och läs om prissättning här.