Kunder – Customers

Nils Östergren har levererat talinspelningar för explainervideor, eUtbildning, industrifilm, dokumentärer, radioreklam, TV-reklam och webbreklam mm till följande kunder:
Civil_Jack_of_UK_100x38  Nils Östergren has delivered voice recordings for explainer videos, eLearning, corporate videos, documentaries, radio commercials, TV commercials, Internet commercials etc to these clients:

ABB™, ADOBE™, AMERICAN EXPRESS™, ANTICIMEX™, A.VOGEL™, BIG GREEN EGG™, BMW™, ECOKRAFT™, EMIRATES™, FILE MAKER™, MERCEDES BENZ™, MYHERITAGE™, NOBIA – MARBODAL™, PAROC™, PFIZER™, PRICERUNNER™, PROMEISTER™, PURINA -NESTLÉ™, SIBYLLA™, STANLEY™, SWEDISH PUBLIC RADIO™, SWEDISH PUBLIC TELEVISION™, TYA™, WESTINGHOUSE™
…and more.

Partners

Behöver du mer än en talinspelning? Till exempel en animation, en video, en dokumentär, reklam i olika medier eller översättningar.
Jag kan förmedla bra kontakter efter år av samarbete om ljud- och bild-produktioner av alla slag med många effektiva och pålitliga produktionsbolag, reklambyråer, studior och översättningsföretag inte bara i Sverige utan också i Danmark, Chile, England, Estland, Finland, Frankrike, Nederländerna, Polen, Spanien, Tyskland och USA.

In English  Need more than a voice recording? For example, an animation, a video, a documentary, advertising in different media or translations.
I can connect you with many efficient and reliable production companies, advertising agencies, studios and translation companies, not only in Sweden, but also in Denmark, Chile, England, Estonia, Finland, France, Netherlands, Poland, Spain, Germany and the United States.