Ljudboksinläsare

Ljud­boks­pro­duk­tion: Inläs­ning – redi­gering – mast­ring

Nils Östergren är ljudboksinläsare i egen professionell studio, framför allt av faktaböcker. Ljud­böcker kan le­ve­re­ras re­di­ge­ra­de, mast­rade och kor­rektur­lyss­na­de för di­rekt publi­ce­ring.

Få en ljud­boks­in­läs­ning så här

E-posta mig ett fakta­bok-manus som du tror pas­sar min stil. Läs nedan om mina krav på san­ning och rele­vans.

Inom ett dygn sva­rar jag med en test-inspel­ning om jag kan åta mig inläs­ningen eller med ett tips om en kollega.

Blir du nöjd med test-inläs­ningen går vi vida­re med dis­kus­sioner om inne­håll, uttryck, leve­rans­tid och budget.

Korta prov på faktabok­in­läs­­ning­ar

Fot­bolls­match­en – för mel­­lan­­sta­die­barn. Liber 1981.

Bilden visar framsidan på boken Fotbollsmatchen - en illustration till den korta ljudboksinspelningen ur samma bok intill bilden på webbsidan.

Texterna i röst­prover­na på den­na sida är för­fat­tade av Nils Öster­gren. De flesta av mina böcker ut­­gavs i mitt

tidigare namn, Nord­­berg, in­­nan jag tog min hustrus efter­­namn (hon god­­tog inte komp­ro­­mis­­sen Nord­­ost).

Byggarna och ma­ski­­ner­­na – Bio­gra­fi/bygg­histo­ria. Bygg­för­laget 1992.

Bilden visar omslaget på boken Byggarna och Maskinerna - en illustration till den korta ljudboksinläsning ur samma bok som ligger intill bilden på webbsidan.

Johannes­hovs­bron – bild­re­por­­ta­ge om ett bro­­byg­ge. Bygg­för­laget 1984.

Bilden visar framsidan på boken Johanneshovsbron - en illustration till den korta ljudboksuppläsningen ur samma bok intill bilden på webbsidan.

Fler röstprover publiceras inom kort.

Ljudboksuppläsare eller ljudboksinläsare?

Enligt Google förekommer båda termerna. Uppläsare klingar dock i mina öron litet mekaniskt så jag reserverar det för de AI-röster som kommer att användas mer och mer i faktaböcker.

Som inläsare av en faktabok behöver jag bli engagerad av ämnet och berättarstilen för att kunna göra ett bra jobb. Annars blir jag bara uppläsare av bokstäver från vänster till höger.

Mitt röstläge och min stil knyter bäst an till faktaböcker där en drivande berättarröst skildrar sanna skeenden som har reell betydelse för målgruppen. Orsaken till detta är helt enkelt att jag under många år skolades som nyhetsankare på Ekot där kriterierna för att en nyhetstext skulle platsa i en huvudsändning var att den bestod av engagerande formulerad sanning med relevans.

Kriterierna uteslöt dock inte humor, ironi och lustupplevelser – framför allt i framförandet – vilket jag ibland fick behärska mig för att inte föra för långt i en nyhetssändning. Så välkommen med inläsningsförslag om t ex historia, politik och ekonomi. Det må vara reportageböcker, biografier, avhandlingar och andra faktaböcker – bara de är sanna och relevanta i denna tid av ovetenskapligt trams och falska nyheter.

Skicka mig ett kapitel så får du en provinläsning från min egen studio med vändande e-post, senast inom ett dygn

Erfaren­het av ljud­boksinläsning

Jag gör framför allt faktaböcker. Likheterna med produktion av e-utbildningar är många.
Därför är mina erfarenheter av inläsning, redigering, mastring och leverans av stora e-utbildningsprojekt användbara.
Bakgrunden som fackboksförfattare, radiojournalist och berättarröst är inte heller i vägen.

Under 1980- och 90-talen läste jag in ett antal talböcker samtidigt som jag skrev reportageböcker, barnböcker och handböcker (framför allt om arbetsmiljö). Arbetade också deltid som radio- och TV-reporter samt som nyhetsankare på Sveriges Radios Ekoredaktion.

Under 2000-talet engagerades jag alltmer som radiopratare men också som inläsare av längre e-utbildningar och informationsfilmer. Samtidigt fortsatte produktionen av faktaböcker och broschyrer om arbetsmiljö. På den tiden kunde det låta så här i Ekot, som var huvudsysslan:

Sedan 2013 arbetar jag heltid i egen studio uteslutande med talinspelningar – framför allt e-utbildning och utbildningsvideor – där jag kan utföra alla steg i processen: Från förberedelser tillsammans med författare och förlag fram till ljudfiler färdiga för publicering.

Ambitionen är att leverera direkt till förlag och ljudboksdistributörer, på sikt även inläsningar med andra röster. Egen utgivning kanske också blir aktuell igen.