NyArbetsmiljö

I april 2017 lade jag ner webbplatsen NyArbetsmiljo.se som var ett nav för min – Nils Östergrens – tidigare verksamhet som journalist och arbetsmiljöskribent.

Den webbplatsen hade information om ett antal aktiviteter, konton och sidor om arbetsmiljö i sociala medier som jag  startade och administrerade t.o.m. 2014. Det arkivet är alltså inte längre tillgängligt.

Webbplatsen huserade också information om och länkar till Google-skriptet Skyddsrond 1.0. Det uppdateras inte längre. Men om du använder det och stöter på problem kan följande vara lösningen:

1 Öppna kalkylarket, klicka på menyn Verktyg och välj Skriptredigerare.
2 Klicka på menyn Redigera och välj Sök och ersätt.
3 Sök DocsList och ersätt med DriveApp (viktigt att du inte får med något mellanslag om du kopierar orden från denna text).
4 Spara (klicka på diskettsymbolen).
Nu bör skriptet fungera igen.

MANLIG SVENSK VOICEOVER | MALE SWEDISH VOICEOVER