NyArbetsmiljö

Din webbläsare har antagligen omdirigerats hit efter att du har försökt besöka webbplatsen NyArbetsmiljo.se.

I april 2017 lade jag ner NyArbetsmiljo.se som var ett nav för min – Nils Östergrens – tidigare verksamhet som journalist och arbetsmiljöskribent.

Den webbplatsen hade information om ett antal aktiviteter, konton och sidor om arbetsmiljö i sociala medier som jag  startade och administrerade t.o.m. 2014. Det arkivet är alltså inte längre tillgängligt.

Webbplatsen huserade också information om och länkar till Google-skriptet Skyddsrond 1.0. Det uppdateras inte längre av mig och jag föreslår att den som fortfarande använder det försöker hitta en annan lösning.

Google gjorde ändringar som för en tid sedan medförde att skriptet inte längre fungerade. Det kunde åtgärdas enligt beskrivningen nedan. Eventuella ytterligare förändringar av Google kommer jag inte att kunna följa upp.

1 Öppna kalkylarket, klicka på menyn Verktyg och välj Skriptredigerare.
2 Klicka på menyn Redigera och välj Sök och ersätt.
3 Sök DocsList och ersätt med DriveApp (viktigt att du inte får med något mellanslag om du kopierar orden från denna text).
4 Spara (klicka på diskettsymbolen).
Nu bör skriptet fungera igen.

MANLIG SVENSK VOICEOVER | MALE SWEDISH VOICEOVER