TV documentary

I’m the speaker in the new TV-documentary series ”Dog sledding through the mountains” (Hundspann genom fjällen) premiering April 17 on Swedish public television. Exekutiv producent: William Diskay – Producent: Love Mönnig Nordgård – Exekutiv producent SVT: Mikael Österby – Klipp: Kristofer Nilsson – Berättarröst: Nils Östergren. Övriga credits visas i slutet på klippet ovan.