Nils Östergren – svensk voiceover

Läser upp din text, mixar och mast­rar i egen proffs-stu­­dio i Stock­­holm. Väl­kom­men att be­stäl­la en svensk voiceover!

INFORMATION

REKLAM

UTBILDNING

LJUDBOK

Såväl berät­­­tar­­röst som re­­­klam­­­röst och speaker­­­röst

Varm bary­­ton, 30–60+. Upp­läsare i ljud­böcker, do­ku­men­tä­rer, e-ut­bild­ning­ar, webb­videor och re­klam. Riks­­sven­­ska och engel­­ska med accent.

REKLAMRÖST BL A I NATIONELL TV FÖR WILLY’S® AMERI­CAN EX­PRESS® SEN­­SO­DY­NE® VOICE­OVER I WEBB­VIDEOR FÖR ABB® ADOBE® IKEA® SPEAKER­RÖST I eUTBILDNING FÖR BMW® MER­CEDES® PFI­ZER® BE­RÄT­TAR­RÖST I DO­KU­MEN­TÄ­RER. MER

Leve­rerar ljud­filer i bästa ”broad­cast quality”, vid behov även mix­ade och mast­rade. Re­­gi på di­stans via Source­Connect, Skype, tele­fon etc.

Animerad bild med textutdrag från referenser och testimonials om Nils Östergren voiceover, reklamröst, berättarröst och speakerröst.

Utför tyvärr ej uppläsningar med par­ti­po­li­tiskt, re­li­giöst el­ler anti-ve­ten­skap­ligt syf­te. Ej hel­ler för skad­lig verk­sam­het som t ex on­­line-ka­si­­non och sms-­lån.

Så får du en svensk voiceover inspelad

Beställa voiceover

Om ingen av ljudfilerna från mina utförda uppdrag låter som du vill, kan du begära att få en demo i några olika stilar av ett utdrag från ditt speaker-manus – kostnadsfritt och utan förpliktelser. Observera att röstproverna på den här sajten är processade av kunderna före publicering, inte sällan med försämrad ljudkvalitet som resultat.
En offertförfrågan måste innehålla information om antal ord i manus samt var och hur länge talinspelningen kommer att publiceras.

Regissera uppläsningen

Du kopplas upp till studion via telefon, Skype, Source Connect eller den tjänst du önskar så att du (och ditt team) kan lyssna till och regissera inspelningsarbetet. Om du inte vill bli uppkopplad och lyssna dig fram tills du blir nöjd får du istället en ljudfil levererad med flera inspelade versioner att välja mellan. Du får en felfri, “rå” eller processad ljudfil i det fil-format du önskar.

Pris

INSPELNING: Studioavgift (minimum 900/timme) + Sessionsavgift (2000 för upp till 2400 ord) + Ordavgift (1,50 – 2,50/ord), dvs totalt minimum totalt 2900 SEK (-900 vid inställelse i annans studio).

TILLÄGGSTJÄNSTER: Pris baseras på projektets storlek, t ex för synkronisering till video, leverans i flera och individuellt namngiva ljudfiler, effekter, mixning osv.

ANVÄNDNING: Avgiftens storlek avgörs från fall till fall av innehållets karaktär samt av hur länge och i vilka medier inspelningen ska exponeras.
Det är framför allt reklam-spotar som beläggs med en användningsavgift. Man kan säga att storleken varierar med nyttan. Helt så enkelt är det dock inte. Till exempel är användningsavgifterna för reklam i Storbritannien lägre än för en svensk voiceover i en spot.

Studion

Studioutrustning

Inspelningsbås: Studiobricks Plus ONE

Mik­ro­fo­n: Senn­hei­ser MKH 416

Mixer: Yama­ha AG03

A/D: Apo­gee Duet 2

AMP: UA 710 Twin-Fini­ty

DAW: Reaper och Izotope RX9

Nät: 500/50 Mbit/s

Tjänster

Förproduktion

i form av faktaresearch, manusförfattande, språkkontroll, textredigering, uttalsresearch och översättning från engelska till svenska. Se även tjänsten Teströst

Voiceover

Inspelning av voiceovers utförs till produktioner med rörlig bild som ska ha t ex en reklamröst, berättarröst eller speakerröst. Voiceover har i det svenska språket med åren blivit synonymt med såväl tjänsten som personen som utför den och resultatet i form av ljudspåret i film- eller video-redigeringen. VoiceOver är också namnet på en skärmläsare i operativsystemen Mac OS X och iOS

Berättarröst

i dokumentärer för TV, webb, biografer, radio och podd-radio. Uppdragen omfattar i regel också ett grundligt manus-samarbete för att uppnå ordval och satsbyggnader som ”passar” både rösten och framställningen i bild.

Reklamröst

i radio-, TV- och webb-kampanjer för varor, tjänster och varumärken som publiceras som en spot, en pre-roll, en mid-roll, en profilerings-video, en promo, som billboard och som spons.

Speakerröst

vid event samt i förklaringsvideor (explainers), utbildningsvideor och e-utbildningar. Levererar ljudfiler färdiga för direkt publicering i e-utbildnings-LMS.

Teströst

i scratch-tracks till pitch-videor och vid brainstorms tillsammans med en copywriter eller manusförfattare uppkopplad till studion för lyssning och interaktion.

Postproduktion

t ex korrekturlyssning, ljudredigering med uppdelning av en röstinspelning i individuellt namngivna filer (i e-utbildningsmoduler), mixning och mastring.

Publicering

t ex uppladdning av färdiga ljudfiler till LMS för e-utbildning samt till webbplatser (RSS) och webbtjänster för poddradio-produktioner.