SVENSK VOICEOVER BERÄTTARRÖST REKLAMRÖST SPEAKERRÖST

Nils Östergren - voiceover på svenska utan dialekt. Speakerröst, reklamröst och berättarröst för radio-spots, tv-spots, explainers, webbvideor, e-utbildning och dokumentärer.

Trygghet och förtroende med ett leende – Nils Östergren läser snyggt och effektivt in ditt manus i sin voiceover-studio i Stockholm. | ENGLISH |

INFORMATIONS-REEL

REKLAM-REEL

eUTBILDNINGS-REEL

Spelar in allt från e-utbildning och explainer-videor till stora dokumentärer och reklam-kampanjer. Lyssna på och ladda ner korta röstprover i olika stilar. Tveka inte att kontakta Nils Östergren när som helst om voiceover arbete! Är i tjänst när telefonen eller datorn är påslagen. Om inte: Lämna ett meddelande.

Så här får du en voiceover på svenska inspelad och levererad

Först behöver du veta hur inspelningen kommer att låta. Om inget av röstproverna från färdiga produktioner låter som du vill begär du att få en provinläsning i olika stilar av ditt manus. Det är kostnadsfritt och utan förpliktelser.

Ladda ner den här filen om du vill analysera den höga ljudkvalitet studion kan leverera “rått” utan “mastring”, dvs utan de effekter som mina slutkunder har processat röstproverna med.

Sedan vill du antagligen veta vad du får. Du kopplas upp till studion via telefon, Skype, FaceTime eller den tjänst du önskar så att du (och ditt team) kan lyssna till och regissera inspelningsarbetet.

Om du inte vill bli uppkopplad och lyssna dig fram tills du blir nöjd får du istället en ljudfil levererad med flera inspelade versioner att välja mellan. En nyinspelning efter leverans pga textändringar och/eller omfattande förändringar av instruktionerna kostar 50% av Sessionsavgiften (se nedan).

Du får en redigerad (rensad från ev fel), “rå” ljudfil (utan effekter) i de fil-format du önskar. Du väljer också leveransmetod själv, t ex via e-post, Dropbox, Wetransfer, ftp osv.

Till sist måste du veta vad det kostar (priser plus moms). Priset för alla typer av slutprodukter utgörs av en summa av en Produktionsavgift och en Exponeringsavgift.

Produktionskostnaden utgörs av en Studioavgift (700), en Sessionsavgift (2400) inklusive 200 ord, en avgift per Ord (1,20) och en kostnad för eventuella Tilläggstjänster (900/t).

Exponeringsavgiften avgörs från fall till fall av hur länge och i vilka medier inspelningen ska exponeras. Ingen avgift för intern användning.

Sessionsavgiften inkluderar alltså inläsningen av ett manuskript med upp till 200 ord vilket motsvarar omkring 1 min och 30 sekunder inspelat ljud. En session omfattar högst 3000 ord.

Avgiften per ord debiteras från och med ord nummer 201. Ordpriset avser “enkla” texter och kan i vissa komplicerade projekt behöva höjas något.

Tilläggstjänster kostar 900 kronor per arbetad timme plus moms. Det kan gälla ytterligare bearbetning av en inspelning som t ex synkronisering till en färdig video, leverans av inspelningen i flera och individuellt namngiva ljudfiler, effekter osv.

Rabatter kan tillämpas t ex vid mycket stora och/eller tätt återkommande beställningar.

Begär en offert och gratis-demo nu. Det är alltså viktigt att du anger hur många ord manuskriptet innehåller samt var och hur länge inspelningen ska användas, men gärna också din budget om den är begränsad så kan vi försöka utforma ett genomförande av projektet som är lönsamt för oss båda.

Design-element för Svensk voiceover, reklamröst, berättarröst och speakerröst Nils Östergren

REKLAM PREROLL PROMOS BILLBOARDS SPONS EXPLAINERS WEBBVIDEOR eUTBILDNING DOKUMENTÄRER

Nils Östergren – svensk voiceover

Nils.Ostergren@NilsOstergren.com
+46 70 55 99 080

Webbplatsen använder inte cookies och spårar inte besökare.

| Upp |

MANLIG SVENSK VOICEOVER | MALE SWEDISH VOICEOVER