VOICEOVER BERÄTTARRÖST SPEAKERRÖST REKLAMRÖST

Nils Östergren - voiceover på svenska utan dialekt. Speakerröst, reklamröst och berättarröst för radio-spots, tv-spots, explainers, webbvideor, e-utbildning och dokumentärer.

Tveka inte att kontakta Nils Östergren när som helst om voiceover arbete! Är i tjänst när telefonen eller datorn är påslagen. Om inte: Lämna ett meddelande.

Trygghet och förtroende med ett leende – Nils Östergren läser snyggt och effektivt in ditt manus i sin voiceover-studio i Stockholm. Regissera online. | ENGLISH |

Spelar in, redigerar och processar allt från e-utbildning och explainer-videor till dokumentärer och reklam-kampanjer. Lyssna på och ladda ner korta röstprover i olika stilar. Tveka inte att kontakta Nils Östergren när som helst om voiceover arbete! Är i tjänst när telefonen eller datorn är påslagen. Om inte: Lämna ett meddelande.

Så här får du en talinspelning på svenska inspelad och levererad

Så kommer det att låta: Om inget av röstproverna från färdiga produktioner låter som du vill begär du att få en provinläsning i olika stilar av ditt manus. Det är kostnadsfritt och utan förpliktelser.

Ladda ner den här filen om du vill analysera den höga ljudkvalitet studion kan leverera “rått” utan “mastring”, dvs utan de effekter som mina slutkunder har processat röstproverna på sajten med.

Så går det till: Du kopplas upp till studion via telefon, Skype, FaceTime eller den tjänst du önskar så att du (och ditt team) kan lyssna till och regissera inspelningsarbetet.

Om du inte vill bli uppkopplad och lyssna dig fram tills du blir nöjd får du istället en ljudfil levererad med flera inspelade versioner att välja mellan.

Du får en felfri (rensad från ev läsfel), “rå” (utan effekter) ljudfil i det fil-format du önskar. Du väljer också leveransmetod, t ex via e-post, Dropbox, Wetransfer, ftp osv.

Så mycket kostar det (priser inklusive skatt och sociala avgifter plus moms): Priset för alla typer av slutprodukter utgörs av en summa av en Produktionsavgift och en Exponeringsavgift.

Produktionskostnaden utgörs av en Studioavgift (700/timme), en Sessionsavgift (1900 / timme eller 2000 ord), en avgift per Ord (0,95 – 1,25) och en kostnad för eventuella Tilläggstjänster baserad på projektets storlek.

Exponeringsavgiften avgörs från fall till fall av hur länge och i vilka medier inspelningen ska exponeras. Ingen avgift för intern användning.

Tilläggstjänster kan vara manusbearbetning och ytterligare bearbetning av en inspelning som t ex synkronisering till en färdig video, leverans av inspelningen i flera och individuellt namngiva ljudfiler, effekter, mixning med musik osv.

Rabatter kan tillämpas t ex vid mycket stora och/eller tätt återkommande beställningar.

Begär en offert och gratis-demo nu. Ange syfte, hur många ord manuskriptet innehåller samt var och hur länge inspelningen ska användas.

Tveka inte att kontakta Nils Östergren när som helst om voiceover arbete! Är i tjänst när telefonen eller datorn är påslagen. Om inte: Lämna ett meddelande.

OBS! Uppdrag med antidemokratiskt, religiöst eller partipolitiskt innehåll utförs ej – inte heller jobb för online-kasinon eller liknande verksamheter.

Design-element för Svensk voiceover, reklamröst, berättarröst och speakerröst Nils Östergren

Nils Östergren – svensk voiceover

REKLAM PREROLL PROMOS BILLBOARDS SPONS EXPLAINERS WEBBVIDEOR eUTBILDNING DOKUMENTÄRER

Nils.Ostergren@NilsOstergren.com
+46 70 55 99 080